• Správa zákaziek a skladu a fakturácia v jednom!
  • Emailové a SMS notifikácie o zmenách stavu zákaziek
  • Štatistiky a predaju a servisu
  • Vyťaženosť servisu
  • Plánovanie opráv, rezervačný systém
  • a iné